Η ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 2004 αποτελώντας την εξέλιξη της προσωπικής επαγγελματικής πορείας των μελών της, στο χώρο των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών και η κατασκευή ποιοτικών έργων βασισμένων στην επιστημονική γνώση. Με γνώμονα τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των τεχνικών έργων στοχεύουμε κυρίως στα εξής:

  • Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης
  • Διερεύνηση και ανάπτυξη νέων αντικειμένων που αφορούν τα τεχνικά έργα

Η ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2004 μέχρι σήμερα ενώ από το 2011 δραστηριοποιείται και στη Ρουμανία με την Εταιρεία GEOBALKAN srl.

/

Η ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στις παρακάτω κατηγορίες αντικειμένων:

  • Γεωλογικές - Γεωφυσικές - Υδρογεωλογικές Έρευνες Μελέτες
  • Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Γεωτεχνικές Κατασκευές (Αντιστηρίξεις, Μικροπάσσαλοι, Αγκυρία)
  • Κατασκευή πάσης φύσεως Γεωτρήσεων
  • Κατασκευή συστημάτων Γεωθερμίας 

Όλες οι κατασκευές υλοποιούνται με σύγχρονο ιδιόκτητο εξοπλισμό χωρίς μεσολάβηση υπεργολάβων.
Ολόκληρη η γκάμα του εξοπλισμού φέρει την ένδειξη CE και είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
\

ktirio2

Επικοινωνία
Τ. (+30) 24310 22588
F. (+30) 24310 22628
e-mail: info (at) geologik.gr
site: www.geologik.gr

piksida

Casino Bonus at bet365 uk