Πελάτες

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες Εταιρείες του Κατασκευαστικού κλάδου, μελετητικές Εταιρείες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τεχνικά γραφεία,  Ιδιώτες κλπ. 

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε αναπτύξει μόνιμες συνεργασίες σε ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα υποδομής. 

 

επικοινωνηστε μαζι μασ

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να μιλήσουμε μαζί σας δίνοντας λύσεις βασισμένες στην επιστήμη και την εμπειρία μας.